სიახლეების სორტირება: თარიღის მიხედვით | პოპულარობა | ხილვადობის მიხედვით | კომენტარებით | ანბანის მიხედვით
ინფორმაცია სიახლეზე
 • ნანახია: 2126
 • ავტორი: admin
 • თარიღი: 26-05-2018, 22:31
26-05-2018, 22:31

,,ორნატ?ს,, წარმატება საერთაშორ?სო კონკურსზე

კატეგორია: warmatebebi

,,ორნატ?ს,, წარმატება საერთაშორ?სო კონკურსზე

ინფორმაცია სიახლეზე
 • ნანახია: 2401
 • ავტორი: admin
 • თარიღი: 6-04-2017, 23:02
6-04-2017, 23:02

სკოლა "ორნატ?ს" მოსწავლეებ?ს წარმატება საზღვარგარეთ

კატეგორია: warmatebebi

ინფორმაცია სიახლეზე
 • ნანახია: 1302
 • ავტორი: admin
 • თარიღი: 1-03-2017, 17:11
1-03-2017, 17:11

ს?ახლეებ?

კატეგორია: warmatebebi

 ს?ახლეებ?

    1. სკოლა ორნატ? ჩაერთო ევროპ?ს საერთაშორ?სო ოლ?მპ?ადებშ? და გაცვლ?თ პროგრამებშ?.
ამ მხრ?ვ უკვე პ?რველ? ნაბ?ჯებ? გადავდგ?თდ და 10 ნოემბერს მ?ვ?ღეთ მონაწ?ლეობა ?ნგლ?სურ? ენ?ს საერთაშორ?სო ოლ?მპ?ადაშ? სოლავაკეთ?ს ქალაქ პრენჩ?ნშ?.
სკოლ?ს XI კლას?ს მოსწავლეებმა ნოდარ და ზეზვა ზვ?ადაძეებმა მესამე ადგ?ლ? მ??ღეს ...
ინფორმაცია სიახლეზე
 • ნანახია: 1145
 • ავტორი: admin
 • თარიღი: 28-11-2016, 15:40
28-11-2016, 15:40

წარმატება ?ნგლ?სურ? ენ?ს საერთაშორ?სო ოლ?მპ?ადაშ?

კატეგორია: warmatebebi


ნოდარ და ზეზვა ზვ?ადაძეებმა სლოვაკეთ?ს ქალაქ ტრენჩ?ნშ? ?ნგლ?სურ? ენ?ს საერთაშორ?სო ოლ?მპ?ადაშ? საპრ?ზო მესამე ადგ?ლ? და?კავეს.
ინფორმაცია სიახლეზე
 • ნანახია: 1469
 • ავტორი: admin
 • თარიღი: 11-11-2016, 00:40
11-11-2016, 00:40

?ნგლ?სურ? ენ?ს საერთაშორ?სო ოლ?მპ?ადა

კატეგორია: warmatebebi

?ნგლ?სურ? ენ?ს საერთაშორ?სო ოლ?მპ?ადა

სკოლა ,,ორნატ?ს“ XI კლას?ს 2 მოსწვლე ნოდარ და ზეზვა ზვ?ადაძეებ? გაემგზავრნენ სლოვაკეთ?ს ქალაქ ტრენჩ?ნშ? ?ნგლ?სურ? ენ?ს საერთაშორ?სო ოლ?მპ?ადაშ? მონაწ?ლეობ?ს მ?საღებად.
ოლ?მპ?ადა გა?მართება 10 ნოემბერს.
ვუსურვებთ წარმატებებს მათ!
ინფორმაცია სიახლეზე
 • ნანახია: 1265
 • ავტორი: admin
 • თარიღი: 26-08-2016, 22:57
26-08-2016, 22:57

2015-2016 წლ?ს კურსდამთავრებულებ?

კატეგორია: warmatebebi

2015-2016 წლ?ს კურსდამთავრებულებ?

სკოლა ,,ორნატ?ს'' დ?რექც?ა 2015-2016 სასწავლო წლ?ს კურსდამთავრებულებს ულოცავს
ქვეყნ?ს წამყვან ულაღლეს სასწავლებლებშ? ჩარ?ცხვას და უსურვებს წარმატებებს.

1. ქეთ? გუნ?ავა - ?ვ.ჯავახ?შვ?ლ?ს სახელმწ?ფო უნ?ვერს?ტატ? --- 100%-?ან? გრანტ?.
2. ანა სხ?ლაძე - ?ვ.ჯავახ?შვ?ლ?ს სახელმწ?ფო უნ?ვერს?ტატ? --- 70%-?ან? გრანტ?.
3. დავ?თ ფხაკაძე...
ინფორმაცია სიახლეზე
 • ნანახია: 1970
 • ავტორი: admin
 • თარიღი: 18-02-2016, 18:55
18-02-2016, 18:55

გრანტ? "სასკოლო ბ?ბლ?ოთეკა"

კატეგორია: warmatebebi

გრანტ? "სასკოლო ბ?ბლ?ოთეკა"

ამჟამად სკოლა "ორნატ?" მონაწ?ლეობს "მომავლ?ს თაობ?ს" მც?რე გრანტებ?ს კონკურსშ?.
პროექტ?ს თემაა "სასკოლო ბ?ბლ?ოთეკა".
ინფორმაცია სიახლეზე
 • ნანახია: 1275
 • ავტორი: admin
 • თარიღი: 18-02-2016, 18:40
18-02-2016, 18:40

ანა ბერ?კაშვ?ლ?ს წარმატება

კატეგორია: warmatebebi

ანა ბერ?კაშვ?ლ?ს წარმატება

მე-11 კალს?ს მოსწავლეს, ანა ბერ?კაშვ?ლს, ვულოცავთ ქართულ? ენ?სა და ლ?ტერატურ?ს ეროვნულ? ოლ?მპ?ად?ს მესამე ტურშ? გადასვლას.
ინფორმაცია სიახლეზე
 • ნანახია: 1425
 • ავტორი: admin
 • თარიღი: 18-02-2016, 18:28
18-02-2016, 18:28

წარმატებულ? კურსდამთავრებულ?

კატეგორია: warmatebebi

წარმატებულ? კურსდამთავრებულ?

სკოლ?ს კურსდამთავრებულს, მაგდა ელ?საშვ?ლს, ვულოცავსთ სახელმწ?ფო სტ?პენდ??ს დან?შვნას და ვუსურვებთ წარმატებებს.
ინფორმაცია სიახლეზე
 • ნანახია: 1300
 • ავტორი: admin
 • თარიღი: 4-09-2015, 13:00
4-09-2015, 13:00

2014-2015 წლ?ს კურსდამთავრებულებ?

კატეგორია: warmatebebi

2014-2015 წლ?ს კურსდამთავრებულებ?
სკოლა "ორნატს" წელს ჰყავდა 9 კურსდამთავრებულ?. მათგან სამმა ა?ღო ოქროს მედალ?, ერთმა-ვერცხლ?ს.
კურსდამთავრებულებმა წარმატებ?თ ჩააბასრეს ეროვნულ? გამოცდებ? და ჩა?რ?ცხნენ უმაღლეს სასწავლებლებშ?.
სამმა კურსდამთავრებულმა ა?ღო 100%-?ან? გრანტ?, ორმა-50%-?ან? გრანტ?.
უკან შემდეგი