DataLife Engine > swavla > "įƒ“įƒ”įƒ“įƒįƒ”įƒœįƒ˜įƒ”" įƒ“įƒ¦įƒ˜įƒ”įƒįƒ“įƒ›įƒ˜ įƒ›įƒ˜įƒ«įƒ¦įƒ•įƒœįƒ˜įƒšįƒ˜ įƒ¦įƒįƒœįƒ˜įƒ”įƒ«įƒ˜įƒ”įƒ‘įƒ

"įƒ“įƒ”įƒ“įƒįƒ”įƒœįƒ˜įƒ”" įƒ“įƒ¦įƒ˜įƒ”įƒįƒ“įƒ›įƒ˜ įƒ›įƒ˜įƒ«įƒ¦įƒ•įƒœįƒ˜įƒšįƒ˜ įƒ¦įƒįƒœįƒ˜įƒ”įƒ«įƒ˜įƒ”įƒ‘įƒ


28-05-2018, 21:16. Šąēģåńņčė: admin
 "įƒ“įƒ”įƒ“įƒįƒ”įƒœįƒ˜įƒ”" įƒ“įƒ¦įƒ˜įƒ”įƒįƒ“įƒ›įƒ˜ įƒ›įƒ˜įƒ«įƒ¦įƒ•įƒœįƒ˜įƒšįƒ˜ įƒ¦įƒįƒœįƒ˜įƒ”įƒ«įƒ˜įƒ”įƒ‘įƒ

įƒ”įƒ™įƒįƒšįƒ "įƒįƒ įƒœįƒįƒ¢įƒØįƒ˜" įƒ©įƒįƒ¢įƒįƒ įƒ“įƒ "įƒ“įƒ”įƒ“įƒįƒ”įƒœįƒ˜įƒ”" įƒ“įƒ¦įƒ˜įƒ”įƒįƒ“įƒ›įƒ˜ įƒ›įƒ˜įƒ«įƒ¦įƒ•įƒœįƒ˜įƒšįƒ˜ įƒ¦įƒįƒœįƒ˜įƒ”įƒ«įƒ˜įƒ”įƒ‘įƒ, įƒ›įƒįƒ”įƒØįƒ˜ įƒįƒ„įƒ¢įƒ˜įƒ£įƒ įƒįƒ“ įƒ˜įƒ§įƒ įƒ©įƒįƒ įƒ—įƒ£įƒšįƒ˜ įƒ”įƒ™įƒįƒšįƒ˜įƒ” V įƒ™įƒšįƒįƒ”įƒ˜įƒ” įƒ›įƒįƒ”įƒ¬įƒįƒ•įƒšįƒ”įƒ”įƒ‘įƒ˜. įƒ‘įƒįƒ•įƒØįƒ•įƒ”įƒ‘įƒ›įƒ, įƒ„įƒįƒ įƒ—įƒ£įƒšįƒ˜ įƒ”įƒœįƒ˜įƒ” įƒžįƒ”įƒ“įƒįƒ’įƒįƒ’, įƒ„įƒ”įƒ—įƒ”įƒ•įƒįƒœ įƒ‘įƒįƒ’įƒ•įƒ”įƒ įƒįƒ«įƒ˜įƒ” įƒ®įƒ”įƒšįƒ›įƒ«įƒ¦įƒ•įƒįƒœįƒ”įƒšįƒįƒ‘įƒ˜įƒ— įƒØįƒ”įƒ«įƒšįƒ”įƒ” įƒ”įƒ©įƒ•įƒ”įƒœįƒ”įƒ‘įƒ˜įƒœįƒįƒ— įƒ„įƒįƒ įƒ—įƒ£įƒšįƒ˜ įƒ”įƒœįƒ˜įƒ” įƒ˜įƒ”įƒ¢įƒįƒ įƒ˜įƒ,įƒ›įƒ˜įƒ”įƒ˜ įƒ”įƒ˜įƒ“įƒ˜įƒįƒ“įƒ” įƒ“įƒ įƒ’įƒįƒ›įƒįƒ įƒ©įƒ”įƒ£įƒšįƒįƒ‘įƒ įƒ›įƒ”įƒįƒ¤įƒšįƒ˜įƒ įƒ”įƒœįƒįƒ—įƒ įƒØįƒįƒ įƒ˜įƒ”.

Āåšķóņüń’ ķąēąä