DataLife Engine > swavla > įƒ“įƒ”įƒ“įƒįƒ›įƒ˜įƒ¬įƒ˜įƒ” įƒ“įƒ¦įƒ˜įƒ”įƒįƒ“įƒ›įƒ˜ įƒ›įƒ˜įƒ«įƒ¦įƒ•įƒœįƒ˜įƒšįƒ˜ įƒ’įƒįƒ™įƒ•įƒ”įƒ—įƒ˜įƒšįƒ˜

įƒ“įƒ”įƒ“įƒįƒ›įƒ˜įƒ¬įƒ˜įƒ” įƒ“įƒ¦įƒ˜įƒ”įƒįƒ“įƒ›įƒ˜ įƒ›įƒ˜įƒ«įƒ¦įƒ•įƒœįƒ˜įƒšįƒ˜ įƒ’įƒįƒ™įƒ•įƒ”įƒ—įƒ˜įƒšįƒ˜


26-05-2018, 22:48. Šąēģåńņčė: admin
įƒ“įƒ”įƒ“įƒįƒ›įƒ˜įƒ¬įƒ˜įƒ” įƒ“įƒ¦įƒ˜įƒ”įƒįƒ“įƒ›įƒ˜ įƒ›įƒ˜įƒ«įƒ¦įƒ•įƒœįƒ˜įƒšįƒ˜ įƒ’įƒįƒ™įƒ•įƒ”įƒ—įƒ˜įƒšįƒ˜


įƒ”įƒ™įƒįƒšįƒ "įƒįƒ įƒœįƒįƒ¢įƒØįƒ˜" VIII įƒ™įƒšįƒįƒ”įƒØįƒ˜
įƒ’įƒ”įƒįƒ’įƒ įƒįƒ¤įƒ˜įƒ˜įƒ” įƒ’įƒįƒ™įƒ•įƒ”įƒ—įƒ˜įƒšįƒ˜ įƒ›įƒ˜įƒ”įƒ«įƒ¦įƒ•įƒœįƒ įƒ“įƒ”įƒ“įƒįƒ›įƒ˜įƒ¬įƒ˜įƒ” įƒ“įƒ¦įƒ”įƒ”.
įƒ›įƒįƒ”įƒ¬įƒįƒ•įƒšįƒ”įƒ”įƒ‘įƒ›įƒ įƒ¬įƒįƒ įƒ›įƒįƒįƒ“įƒ’įƒ˜įƒœįƒ”įƒ” įƒžįƒ įƒ”įƒ–įƒ”įƒœįƒ¢įƒįƒŖįƒ˜įƒ įƒØįƒ”įƒ›įƒ“įƒ”įƒ’ įƒ—įƒ”įƒ›įƒ”įƒ‘įƒ–įƒ”:
"įƒ“įƒįƒ•įƒ˜įƒŖįƒ•įƒįƒ— įƒ“įƒ”įƒ“įƒįƒ›įƒ˜įƒ¬įƒ įƒ’įƒįƒœįƒįƒ“įƒ’įƒ£įƒ įƒ”įƒ‘įƒ˜įƒ”įƒįƒ’įƒįƒœ",
"įƒ§įƒ•įƒ”įƒšįƒįƒ–įƒ” įƒ“įƒįƒ‘įƒ˜įƒœįƒ«įƒ£įƒ įƒ”įƒ‘įƒ£įƒšįƒ˜ įƒ„įƒ•įƒ”įƒ§įƒœįƒ”įƒ‘įƒ˜",
"įƒ®įƒ£įƒ—įƒ˜ įƒįƒ„įƒ įƒįƒ” įƒ¬įƒ”įƒ”įƒ˜ įƒ©įƒ•įƒ”įƒœįƒ˜ įƒ”įƒ˜įƒŖįƒįƒŖįƒ®įƒšįƒ˜įƒ”įƒ—įƒ•įƒ˜įƒ”".
įƒįƒ¦įƒœįƒ˜įƒØįƒœįƒ£įƒš įƒžįƒ įƒįƒ”įƒ„įƒ¢įƒ” įƒ®įƒ”įƒšįƒ›įƒ«įƒ¦įƒ•įƒįƒœįƒ”įƒšįƒįƒ‘įƒ“įƒ
įƒ’įƒ”įƒįƒ’įƒ įƒįƒ¤įƒ˜įƒ˜įƒ” įƒžįƒ”įƒ“įƒįƒ’įƒįƒ’įƒ˜ įƒœįƒįƒ¢įƒįƒšįƒ˜įƒ įƒįƒ‘įƒ”įƒ”įƒįƒ«įƒ”.

Āåšķóņüń’ ķąēąä