სიახლეების სორტირება: თარიღის მიხედვით | პოპულარობა | ხილვადობის მიხედვით | კომენტარებით | ანბანის მიხედვით
ინფორმაცია სიახლეზე
 • ნანახია: 2123
 • ავტორი: admin
 • თარიღი: 28-05-2018, 21:19
28-05-2018, 21:19

?ნგლ?სურ? ენ?ს გაკვეთ?ლ?

კატეგორია: swavla

?ნგლ?სურ? ენ?ს გაკვეთ?ლ?

კერძო სკოლა "ორნატ?ს" X კლას?ს მოსწავლეებმა ?ნგლ?სურ? ენ?ს გაკვეთ?ლზე მრავალფეროვან? პრეზენტაც?ა წარმოადგ?ნა,რომელ?ც მო?ცავდა შემდეგ თემებს:
1.გარემოს დაბ?ნძურება
2.თანამედროვე ტექნოლოგ?ებ?
3.ჩ?ნეთ?
4.კრ?სტ?ანო რონალდო

პრეზენტაც??ს ორგან?ზება უზრუნველყო ?ნგლ?სურ?ს პედაგოგმა რუსუდან გაჩეჩ?ლაძემ
ინფორმაცია სიახლეზე
 • ნანახია: 2065
 • ავტორი: admin
 • თარიღი: 28-05-2018, 21:16
28-05-2018, 21:16

"დედაენ?ს" დღ?სადმ? მ?ძღვნ?ლ? ღონ?სძ?ება

კატეგორია: swavla

 "დედაენ?ს" დღ?სადმ? მ?ძღვნ?ლ? ღონ?სძ?ება

სკოლა "ორნატშ?" ჩატარდა "დედაენ?ს" დღ?სადმ? მ?ძღვნ?ლ? ღონ?სძ?ება, მასშ? აქტ?ურად ?ყო ჩართულ? სკოლ?ს V კლას?ს მოსწავლეებ?. ბავშვებმა, ქართულ? ენ?ს პედაგოგ, ქეთევან ბოგვერაძ?ს ხელმძღვანელობ?თ შეძლეს ეჩვენებ?ნათ ქართულ? ენ?ს ?სტორ?ა,მ?ს? ს?დ?ადე და გამორჩეულობა მსოფლ?ო ენათა შორ?ს.
ინფორმაცია სიახლეზე
 • ნანახია: 2292
 • ავტორი: admin
 • თარიღი: 26-05-2018, 22:48
26-05-2018, 22:48

დედამ?წ?ს დღ?სადმ? მ?ძღვნ?ლ? გაკვეთ?ლ?

კატეგორია: swavla

დედამ?წ?ს დღ?სადმ? მ?ძღვნ?ლ? გაკვეთ?ლ?


სკოლა "ორნატშ?" VIII კლასშ?
გეოგრაფ??ს გაკვეთ?ლ? მ?ეძღვნა დედამ?წ?ს დღეს.
მოსწავლეებმა წარმოადგ?ნეს პრეზენტაც?ა შემდეგ თემებზე:
"დავ?ცვათ დედამ?წა განადგურებ?საგან",
"ყველაზე დაბ?ნძურებულ? ქვეყნებ?",
"ხუთ? ოქროს წეს? ჩვენ? ს?ცოცხლ?სთვ?ს".
აღნ?შნულ პროექტს ხელმძღვანელობდა
გეოგრაფ??ს პედაგოგ? ნატალ?ა აბესაძე.
ინფორმაცია სიახლეზე
 • ნანახია: 1278
 • ავტორი: admin
 • თარიღი: 9-08-2016, 11:24
9-08-2016, 11:24

წარჩ?ნებულ მოსწავლეთა ს?ა

კატეგორია: swavla

წარჩ?ნებულ მოსწავლეთა ს?ა

2015-16 სასწავლო წლ?ს წარჩ?ნებულ? მოსწავლეებ?
V კლას?. კლას?ს ხელმძღვანელ?: ეკატერ?ნე ხუტაშვ?ლ?
1. მარ?ამ ლელაძე
2. გაგა ხვედელ?ძე
3. მა?ა ჭუმბაძე
4. მერაბ მაჭარაშვ?ლ?
5. დათა სვან?ძე...
ინფორმაცია სიახლეზე
 • ნანახია: 1543
 • ავტორი: admin
 • თარიღი: 14-06-2016, 00:25
14-06-2016, 00:25

სასკოლო ექსკურს?ებ?

კატეგორია: swavla

სასკოლო ექსკურს?ებ?

ექსკურს?ებ?: სკოლაშ? ყოველწლ?ურად ეწყობა სასწავლო შემეცნებ?თ? სახ?ს ექსკურს?ებ?.
წელს...