სიახლეების სორტირება: თარიღის მიხედვით | პოპულარობა | ხილვადობის მიხედვით | კომენტარებით | ანბანის მიხედვით
ინფორმაცია სიახლეზე
 • ნანახია: 1340
 • ავტორი: admin
 • თარიღი: 10-07-2015, 21:01
10-07-2015, 21:01

სკოლა "ორნატთან" არსებულ? საბავშვო ბაგა-ბაღ?ს 2015 წლ?ს გამოშვება

კატეგორია: ---


სკოლა "ორნატთან" არსებულ? საბავშვო ბაგა-ბაღ?ს 2015 წლ?ს გამოშვება.
ინფორმაცია სიახლეზე
 • ნანახია: 1228
 • ავტორი: admin
 • თარიღი: 3-07-2015, 16:36
3-07-2015, 16:36

თამარ წაქაძ?ს წარმატებულ? გამოცდებ?

კატეგორია: video_galerea


სკოლა ორნატ?ს მოსწავლემ თამარ წაქაძემ საატესტატო გამოცდებ? წარმატებ?თ დაამთავრა
და ოთხ?ვე გამოცდაშ? უმაღლეს? შედეგ? მ??ღო.
ინფორმაცია სიახლეზე
 • ნანახია: 1123
 • ავტორი: admin
 • თარიღი: 5-06-2015, 16:44
5-06-2015, 16:44

სწავლებ?ს გრანტ? სამოქალაქო განათლებაშ?

კატეგორია: video_galerea


2015 წლ?ს აპრ?ლ-?ვნ?სშ? სკოლამ მონაწ?ლეობა მ??ღო "მომავლ?ს თაობ?ს" მც?რე გრანტებ?ს კონკურსშ? და მო?პოვა გრანტ? სამოქალაქო განათლებ?ს კაბ?ნეტ?ს მოსაწყობად.
ინფორმაცია სიახლეზე
 • ნანახია: 1141
 • ავტორი: admin
 • თარიღი: 26-05-2015, 18:55
26-05-2015, 18:55

საქართველოს დამოუკ?დებლობ?ს დღ?სადმ? მ?ძღვნ?ლ? ღონ?სძ?ება

კატეგორია: video_galerea


24 მა?სს, სკოლა ,,ორნატ?ს'' მ?ერ, ფეროს კლუბშ? გა?მართა საქართველოს დამოუკ?დებლობ?ს დღ?სადმ? მ?ძღვნ?ლ? ღ?ნ?სძ?ება.
რომელსაც ხელმძღვანელობდა ამავე სკოლ?ს დაწყებ?თ? კლასებ?ს მასწავლებლ?ს ნათ?ა წაქაძე.
ინფორმაცია სიახლეზე
 • ნანახია: 2506
 • ავტორი: admin
 • თარიღი: 29-07-2011, 00:30
29-07-2011, 00:30

სკოლა ,,ორნატ?" შესახებ

კატეგორია: skolis-shesaxeb

ზესტაფონის არასახელმწიფო  საერო ჰუმანიტარული
საშუალო  სკოლა ,,ორნატი"
    სკოლა ,,ორნატი" დაარსდა ქ. ზესტაფონში  1996 წლის  1 სექტემბრიდან  ლალი  ტაბატაძემ  და  ავთანდილ ქათამაძემ.  სკოლის არსებობა დაადასტურა  განათლების სამინისტრომ 1997 წელს  გაცემული  #01-17-102/365  ლიცენზიით  მისი  სახელი,  სახელწოდებაა  შპს  ზესტაფონის  ზოგადასაგანმანათლებლო არასახელმწიფო  საერო  ჰუმანიტარული საშუალო  სკოლა  ,,ორნატი" შემოკლებით  შპს  ,,ორნატი".მისამართი ქ.ზესტაფონი, ჭანტურიას ქუჩა #2 .

ტელ: 

 

      8 492 25 35 81
     8 492 24 04 46
      5 93 26 53 26
email: ornati@posta.ge


სკოლის დამფუძნებლებმა  გადაწყვიტეს  მხოლოდ I-ლი  კლასიდან  დაეწყოთ  სკოლაში  მოსწავლეების  მიღება, სხვა  კლასი,  შემოსული  მოსწავლეებისათვის არ შეექმნათ  და  I-ლი გამოშცვება  მხოლოდ  11  წლის  შემდეგ  უნდა  ქონოდათ,  ასეც  მოხდა.
1996-1997  წლებში  სკოლის  ერთადერთი  კლასი  განთავსებულ იქნა                              ქ. ზესტაფონში ფარნავაზის  ქუჩა  #4  სამკერვალო  ფაბრიკის  ყოფილ  საბავშვო  ბაღის  შენობაში,  ხოლო  1997-2000წლებში  გადავიდა  ფარნავაზის   ქ. #5-ში  ყოფილ საყოფაცხოვრებო მომსახურეობის  სახლის  მე-3  სართულზე  სკოლის ჯერ  ორი-სამი  და  ოთხი  კლასი.
2000  წლის 1  სექტემბრიდან სკოლამ  შეიცვალა როგორც  იურდიული  მისამართი  ასევე  დამფუძნებელთა შემადგენლობა.  სკოლა  გადავიდა                  ქ. ზესტაფონის  ჭანტურიას   ქ. #2-ში   სს  ,,გრაციას"  (ყოფილი  სამკერვალო  ფაბრიკის)  ადმინისტრაციულ  კორპუსში  მისი დამფუძნებლები  გახდნენ  ლამზირა  ბიწაძე, ლერი  ბიწაძე,  ავთანდილ  ოსაძე, თამილა  აბულაძე დავით  და  კობა  ჭუმბურიძეები,  სკოლის  დირექტორობა  დაევალა  ლამზირა  ბიწაძეს, ხოლო სასწავლო ნაწილის  გამგედ დაინიშნა  დარეჯან  ფუტკარაძე. მაშინ  სკოლის  4  კლასში  იყო 24  მოსწავლე,  დღეს  სკოლაში  სწავლობს  202  მოსწავლე.  სკოლის  I-ლი   გამოშვება შედგა 2007 წელს  ამ  წელს სკოლა `ორნატის~ 11  კლასი დაამთავრა 8  მოსწავლემ  მათგან  7  იმავე  წელს  ჩაირიცხა საქართველოს  სხვადასხვა  უმაღლეს სასწავლებელში ხოლო  ერთი  მომდევნო  წელს.
2008 წელს გამოშვება  არ  ყოფილა  საქართველოს  არცერთ ქართულ  საჯარო  და  კერძო  სკოლაში  რადგან  სწავლების  ხანგრძლივობა გაიზარდა  11 დან  12  წლამდე. 2008-2009  სასწავლო  წელს სკოლის  12  კლასი დაამთავრა  7-მა მოსწავლემ  7-ივე  იმავე  წელს  ჩაირიცხა  უმაღლეს სასწავლებელში.  2009-2010 სასწავლო  წელს სკოლა დაამთავრა 6-მა მოსწვლემ,  უმარლეს  სასწავლებელში ჩაირიცხა  5 ხოლო  1-მა კურსდამთავრებულმა  პროფესიული  სამხედრო  სამსახური  აირჩია. 2010-2011  სასწავლო  წელს   სკოლა  დაამთავრა  12-მა  მოსწავლემ  მათგან  ყველამ  ჩააბარა  ეროვნული  გამოცდა.
დღეს  სკოლას  ყავს  14  აკადემიური  კლასი  და  ერთი  4-5  წლის  ასაკის მოსამზადებელი  ჯგუფი. მოსწავლეთა  სწავლა აღძრდას  ემსახურება  31  პედაგოგი
სკოლის  შენობის  საერთო  ფართობი  შეადგენს  1200მ2-ს   სკოლას აქვს სპორტდარბაზი,  სპორტული  მოედანი,  ბოიბლიოთეკა. კომპიტერული  კლასი. სამედიცინო მომსახურების მიზნით სკოლას ჰყავს ექიმი, აქვს საჭირო ინვენტარით აღწურვილი საექიმო კაბინეტი.
სკოლაში  მუშაობს ქართული  ხალხური  ცეკვის,  ფორტეპიანოს, ვოკალური  და  ინგლისური  ენის  წრეები.
სკოლის  პრიორიტეტია  გაძლიერებული  ინგლისური  ენისა  და მათემატიკური  საგნის  გაღრმავებული  სწავლება.
I-IV კლასის  მსწავლეები   სკოლაში  ამზადებენ  II  Dდღის  გაკვეთილებს  I  ცვლის გაკვეთილების  დამთავრების შემდეგ II  ცვლაში  უტარდებათ  იგივე  გაკვეთილები  რაც I ცვლაში, შესაბამისი  საგნის  კვალიფიკაციის  მასწავლებლის  მიერ.

ინფორმაცია სიახლეზე
 • ნანახია: 1665
 • ავტორი: admin
 • თარიღი: 29-07-2011, 00:11
29-07-2011, 00:11

სკოლაშ? მ?ღებ?სათვ?ს საჭ?როა

კატეგორია: skolashi_migeba

 

1. მშობლის  განცხადება
2. ბავშვის  დაბადების  მოწმობა,  პირადობის  ნომერით.
3. 2 ცალი  ფოტოსურათი ზომით 3X4
4. ჯანმრთელობის  ცნობა
5. მშობლების პირადობის  მოწმობის  ასლები.
6. ცნობა  მშობლების  საქმიანობის  შესახებ.

 

 

უკან შემდეგი