სიახლეების სორტირება: თარიღის მიხედვით | პოპულარობა | ხილვადობის მიხედვით | კომენტარებით | ანბანის მიხედვით
ინფორმაცია სიახლეზე
 • ნანახია: 1543
 • ავტორი: admin
 • თარიღი: 14-06-2016, 00:25
14-06-2016, 00:25

სასკოლო ექსკურს?ებ?

კატეგორია: swavla

სასკოლო ექსკურს?ებ?

ექსკურს?ებ?: სკოლაშ? ყოველწლ?ურად ეწყობა სასწავლო შემეცნებ?თ? სახ?ს ექსკურს?ებ?.
წელს...
ინფორმაცია სიახლეზე
 • ნანახია: 1320
 • ავტორი: admin
 • თარიღი: 31-05-2016, 18:10
31-05-2016, 18:10

საქართველოს დამოუკ?დებელ? რესპუბლ?კა

კატეგორია: gonisdziebebi

საქართველოს დამოუკ?დებელ? რესპუბლ?კა


2016 წლ?ს 30 მა?სს მეათე კლასშ? ჩატარდა პროექტ-გაკვეთ?ლ? ?სტორ?აშ?.
თემა: "საქართველოს დემოკრატ?ულ? რესპუბლ?კა 1918-1921 წლებშ?."
პედაგოგ? დარეჯან ფუტკარაძე.
ინფორმაცია სიახლეზე
 • ნანახია: 1970
 • ავტორი: admin
 • თარიღი: 18-02-2016, 18:55
18-02-2016, 18:55

გრანტ? "სასკოლო ბ?ბლ?ოთეკა"

კატეგორია: warmatebebi

გრანტ? "სასკოლო ბ?ბლ?ოთეკა"

ამჟამად სკოლა "ორნატ?" მონაწ?ლეობს "მომავლ?ს თაობ?ს" მც?რე გრანტებ?ს კონკურსშ?.
პროექტ?ს თემაა "სასკოლო ბ?ბლ?ოთეკა".
ინფორმაცია სიახლეზე
 • ნანახია: 1678
 • ავტორი: admin
 • თარიღი: 18-02-2016, 18:51
18-02-2016, 18:51

სასკოლო ღონ?სძ?ებებ?

კატეგორია: konkursi

სასკოლო ღონ?სძ?ებებ?

25 თვებერვალს, 14 საათზე, სკოლ?ს სააქტო დარბაზშ? ჩატარდება მხატვრულ? კ?თხვ?ს კონკურს?.

10 მარტს, 14 საათზე, სკოლ?ს სააქტო დარბაზშ? ჩატარდება კალ?გრაფ??ს კონკურს?.

14აპრ?ლს, 14 საათზე, სკოლ?ს სააქტო დარბაზშ? ჩატარდება დედაენ?ს დღ?სადმ? მ?ძღვნ?ლ? ღონ?სძ?ება "ენა, მამულ?, სარწმუნოება".
ინფორმაცია სიახლეზე
 • ნანახია: 1275
 • ავტორი: admin
 • თარიღი: 18-02-2016, 18:40
18-02-2016, 18:40

ანა ბერ?კაშვ?ლ?ს წარმატება

კატეგორია: warmatebebi

ანა ბერ?კაშვ?ლ?ს წარმატება

მე-11 კალს?ს მოსწავლეს, ანა ბერ?კაშვ?ლს, ვულოცავთ ქართულ? ენ?სა და ლ?ტერატურ?ს ეროვნულ? ოლ?მპ?ად?ს მესამე ტურშ? გადასვლას.
ინფორმაცია სიახლეზე
 • ნანახია: 1425
 • ავტორი: admin
 • თარიღი: 18-02-2016, 18:28
18-02-2016, 18:28

წარმატებულ? კურსდამთავრებულ?

კატეგორია: warmatebebi

წარმატებულ? კურსდამთავრებულ?

სკოლ?ს კურსდამთავრებულს, მაგდა ელ?საშვ?ლს, ვულოცავსთ სახელმწ?ფო სტ?პენდ??ს დან?შვნას და ვუსურვებთ წარმატებებს.
ინფორმაცია სიახლეზე
 • ნანახია: 1207
 • ავტორი: admin
 • თარიღი: 4-01-2016, 19:36
4-01-2016, 19:36

საახალწლო ზე?მ? სკოლა "ორნატთან" არსებულ საბავშვო ბაღშ?

კატეგორია: video_galerea


ბაგა-ბაღ?ს "ორნატ?ს" აღსაზრდელებ? წარმოადგენენ ახალ? 2016 წლ?სადმ? მ?ძღვნ?ლ ზე?მს.
ინფორმაცია სიახლეზე
 • ნანახია: 1266
 • ავტორი: admin
 • თარიღი: 9-09-2015, 00:14
9-09-2015, 00:14

სასწავლო გეგმა 2015 - 2016

კატეგორია: skolis-shesaxeb

ზესტაფონ?ს ზოგადსაგანმანათლებლო
არასახელმწ?ფო საერო ჰუმან?ტარულ? საშუალო
სკოლა ,, ორნატ?’’დამტკ?ცებულ?ა
პედსაბჭოს 20015 წლ?ს
04 სექტემბერს
ოქმ? #1


სასკოლო- სასწავლო გეგმა

2015-2016 სასწავლო წელ?


ქ. ზესტაფონ?, ჭანტურ?ას ქ. #2
2015 წელ?


ინფორმაცია სიახლეზე
 • ნანახია: 1313
 • ავტორი: admin
 • თარიღი: 4-09-2015, 22:37
4-09-2015, 22:37

შ?ნაგანაწეს?

კატეგორია: shinaganawesi

დამტკ?ცებულ?ა
სკოლ?ს დ?რექტორ?:
/ლ. ბ?წაძე/


სკოლა ,,ორნატ?ს“
პედაგოგ?ურ? საბჭოს
სხდომაზე 04. 09.2015 წელ?
ოქმ? #1ზოგადსაგანმანათლებლო
ზესტაფონ?ს არასახელმწ?ფო საერო
ჰუმან?ტარულ? საშუალო სკოლა
,,ორნატ?ს“


შ ? ნ ა გ ა ნ ა წ ე ს ?ქ. ზესტაფონ?
2015 წელ?
ინფორმაცია სიახლეზე
 • ნანახია: 1300
 • ავტორი: admin
 • თარიღი: 4-09-2015, 13:00
4-09-2015, 13:00

2014-2015 წლ?ს კურსდამთავრებულებ?

კატეგორია: warmatebebi

2014-2015 წლ?ს კურსდამთავრებულებ?
სკოლა "ორნატს" წელს ჰყავდა 9 კურსდამთავრებულ?. მათგან სამმა ა?ღო ოქროს მედალ?, ერთმა-ვერცხლ?ს.
კურსდამთავრებულებმა წარმატებ?თ ჩააბასრეს ეროვნულ? გამოცდებ? და ჩა?რ?ცხნენ უმაღლეს სასწავლებლებშ?.
სამმა კურსდამთავრებულმა ა?ღო 100%-?ან? გრანტ?, ორმა-50%-?ან? გრანტ?.