სიახლეების სორტირება: თარიღის მიხედვით | პოპულარობა | ხილვადობის მიხედვით | კომენტარებით | ანბანის მიხედვით
ინფორმაცია სიახლეზე
  • ნანახია: 1313
  • ავტორი: admin
  • თარიღი: 4-09-2015, 22:37
4-09-2015, 22:37

შ?ნაგანაწეს?

კატეგორია: shinaganawesi

დამტკ?ცებულ?ა
სკოლ?ს დ?რექტორ?:
/ლ. ბ?წაძე/


სკოლა ,,ორნატ?ს“
პედაგოგ?ურ? საბჭოს
სხდომაზე 04. 09.2015 წელ?
ოქმ? #1ზოგადსაგანმანათლებლო
ზესტაფონ?ს არასახელმწ?ფო საერო
ჰუმან?ტარულ? საშუალო სკოლა
,,ორნატ?ს“


შ ? ნ ა გ ა ნ ა წ ე ს ?ქ. ზესტაფონ?
2015 წელ?