სიახლეების სორტირება: თარიღის მიხედვით | პოპულარობა | ხილვადობის მიხედვით | კომენტარებით | ანბანის მიხედვით
ინფორმაცია სიახლეზე
  • ნანახია: 1208
  • ავტორი: admin
  • თარიღი: 4-09-2015, 22:37
4-09-2015, 22:37

შინაგანაწესი

კატეგორია: shinaganawesi

დამტკიცებულია
სკოლის დირექტორი:
/ლ. ბიწაძე/


სკოლა ,,ორნატის“
პედაგოგიური საბჭოს
სხდომაზე 04. 09.2015 წელი
ოქმი #1ზოგადსაგანმანათლებლო
ზესტაფონის არასახელმწიფო საერო
ჰუმანიტარული საშუალო სკოლა
,,ორნატის“


შ ი ნ ა გ ა ნ ა წ ე ს იქ. ზესტაფონი
2015 წელი