სიახლეების სორტირება: თარიღის მიხედვით | პოპულარობა | ხილვადობის მიხედვით | კომენტარებით | ანბანის მიხედვით
ინფორმაცია სიახლეზე
  • ნანახია: 983
  • ავტორი: admin
  • თარიღი: 28-05-2018, 21:25
28-05-2018, 21:25

,,ორნატშ?,, დამოუკ?დებლობ?ს 100 წლ?სთავ? აღნ?შნეს

კატეგორია: ---

ინფორმაცია სიახლეზე
  • ნანახია: 2122
  • ავტორი: admin
  • თარიღი: 28-05-2018, 21:19
28-05-2018, 21:19

?ნგლ?სურ? ენ?ს გაკვეთ?ლ?

კატეგორია: swavla

?ნგლ?სურ? ენ?ს გაკვეთ?ლ?

კერძო სკოლა "ორნატ?ს" X კლას?ს მოსწავლეებმა ?ნგლ?სურ? ენ?ს გაკვეთ?ლზე მრავალფეროვან? პრეზენტაც?ა წარმოადგ?ნა,რომელ?ც მო?ცავდა შემდეგ თემებს:
1.გარემოს დაბ?ნძურება
2.თანამედროვე ტექნოლოგ?ებ?
3.ჩ?ნეთ?
4.კრ?სტ?ანო რონალდო

პრეზენტაც??ს ორგან?ზება უზრუნველყო ?ნგლ?სურ?ს პედაგოგმა რუსუდან გაჩეჩ?ლაძემ
ინფორმაცია სიახლეზე
  • ნანახია: 2064
  • ავტორი: admin
  • თარიღი: 28-05-2018, 21:16
28-05-2018, 21:16

"დედაენ?ს" დღ?სადმ? მ?ძღვნ?ლ? ღონ?სძ?ება

კატეგორია: swavla

 "დედაენ?ს" დღ?სადმ? მ?ძღვნ?ლ? ღონ?სძ?ება

სკოლა "ორნატშ?" ჩატარდა "დედაენ?ს" დღ?სადმ? მ?ძღვნ?ლ? ღონ?სძ?ება, მასშ? აქტ?ურად ?ყო ჩართულ? სკოლ?ს V კლას?ს მოსწავლეებ?. ბავშვებმა, ქართულ? ენ?ს პედაგოგ, ქეთევან ბოგვერაძ?ს ხელმძღვანელობ?თ შეძლეს ეჩვენებ?ნათ ქართულ? ენ?ს ?სტორ?ა,მ?ს? ს?დ?ადე და გამორჩეულობა მსოფლ?ო ენათა შორ?ს.